top of page

Statutter

STATUTTER FOR KLUBBMESTERSKAP I SPRANG

Generelt

Det skal arrangeres klubbmesterskap i sprang hvert år, fortrinnsvis på høsten. Klubbmesterskapet er
åpent for ryttere med gyldig fullstendig medlemskap i Stavanger og Sola Rytterklubb, uavhengig av
representasjonsklubb inneværende år.


Hver rytter kan kun delta i ett mesterskap, og må før start oppgi hvilket mesterskap man ønsker å
delta i. Det er anledning til å starte i de øvrige klassene.

Resultatberegning og premiering

Det er vanlig individuell premiering i hver klasse. Det kreves minimum 3 startende for at det skal
være mesterskapsklasse. Ved 3 startende deles det ut gull- og sølvmedalje.


Ved likeplassering vil resultater avgjøres ved omridning av 2. fase i den aktuelle klassen.

Kvalifisering

Det er ingen kvalifiseringskrav utover generell kvalifisering ref. KRII § 258
Nedre alder for klubbmesterskap er f.o.m det året rytter fyller 11 år ref. KRI tillegg 3 3b

Nivå

Det arrangeres klubbmesterskap på følgende nivå:


0.60 m: Åpen for ekvipasjer som ikke er plassert i klasse 0.80m på D/L stevne inneværende år.
Bedømming 274.1.5.3


0.80 m: Åpen for ekvipasjer som ikke er plassert i klasse 1.00m på D/L stevne inneværende år.
Bedømming 274.1.5.3


1.00 m: Åpen for ekvipasjer som ikke er plassert i klasse 1.10m på D/L stevne inneværende år.
Bedømming 274.1.5.3


1.10m: Åpen for ekvipasjer som ikke er plassert i klasse 1.20m på D/L stevne inneværende år.
Bedømming 274.1.5.3


Ved spørsmål som ikke er avklart i statuttene, henvises det til KRI (Generelt konkurransereglement)
og KRII (sprang)

Statuttene er godkjent av styret 15.02.2021

STATUTTER FOR KLUBBMESTERSKAP I DRESSUR

Generelt

Det skal arrangeres klubbmesterskap i dressur hvert år, fortrinnsvis på høsten. Klubbmesterskapet er
åpent for ryttere med gyldig fullstendig medlemskap i Stavanger og Sola Rytterklubb, uavhengig av
representasjonsklubb inneværende år.


Hver rytter kan kun delta i ett mesterskap, og må før start oppgi hvilket mesterskap man ønsker å
delta i. Det er anledning til å starte i de øvrige klassene.

.

Resultatberegning og premiering

Det er vanlig individuell premiering i hver klasse. Det kreves minimum 3 startende for at det skal
være mesterskapsklasse. Ved 3 startende deles det ut gull- og sølvmedalje.


Programmet må være ridd til godkjent resultat (50%) for å motta medalje.


Ved likeplassering er det høyest totalsum av «allment inntrykk» som avgjør plasseringen. Er det
fortsatt likt, vil resultatet avgjøres ved omridning om gullmedaljen.

Kvalifisering

Det er ingen kvalifiseringskrav. Nedre alder for klubbmesterskap er f.o.m det året rytter fyller 11 år
ref. KRI tillegg 3 3b

Nivå

Det arrangeres klubbmesterskap på følgende nivå:


LC: Åpen for ekvipasjer som ikke har ridd LB eller høyere på D/L-stevne til over 58% inneværende år.
Klassen går i LC:3


LB: Åpen for ekvipasjer som ikke har ridd LA eller høyere på D/L-stevne til over 58% inneværende år.
Klassen går i LB:3


LC: Åpen for ekvipasjer som ikke har ridd MB eller høyere på D/L-stevne til over 58% inneværende
år. Klassen går i LA:4


MB: Åpen. Klassen går i MB:2


Ved spørsmål som ikke er avklart i statuttene, henvises det til KRI (Generelt konkurransereglement)
og KRIV (dressur)

Statuttene er godkjent av styret 15.02.2021

bottom of page